Fysiotherapie: Met of zonder verwijsbrief voor fysiotherapie van een huisarts of medisch specialist kunt u bij de praktijk terecht. Fysiotherapie en revalidatie van aandoeningen aan het Houdings- en Bewegingsapparaat worden in één adem genoemd. Zonder indicatie van een arts zal de fysiotherapeut een screening doen om vast te kunnen stellen of u niet eerst een arts moet bezoeken alvorens te starten met het fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling.

Running De Rijnhoeve

De therapie zal erop gericht zijn de zelfredzaamheid op het gebied van het bewegend functioneren te bevorderen. Maar altijd aansluitend op uw wensen en op wat u kunt. Of u nu in het dagelijks leven zo goed mogelijk wilt blijven bewegen of als sporter weer topfit wilt kunnen sporten? De therapeut luistert naar uw wensen en laat de therapie daar op aansluiten.

Sportfysiotherapie / actieve revalidatie: Op een actieve manier revalideren of werken aan uw fysieke gestel is de beste weg naar herstel. Na een grondig onderzoek worden actieve oefeningen toegespitst op wat u aankunt, uw tak van sport of interesse. Deze oefeningen worden waar mogelijk en wanneer wenselijk buiten in een groenrijke omgeving uitgevoerd.