• Fysiotherapie de Rijnhoeve heeft contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappijen. Fysiotherapie de Rijnhoeve declareert uw behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, u heeft daar geen omkijken naar.
  • Fysiotherapie wordt vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Wanneer u een (door de arts/specialist verklaarde) chronische aandoening heeft wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden door uw eventuele aanvullende zorgverzekering vergoed of door uzelf.
  • Voor de tarieven voor onze behandelingen verwijzen we u naar onze webpagina ‘vergoedingen’.
  • Het IBAN rekeningnummer is NL70 RABO 0177 4883 28.
  • Heeft u knie- of heupartrose dan worden per 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen fysiotherapie betaald uit uw basisverzekering. Vanaf de 13e behandeling komen behandelingen ten laste van uw eventuele aanvullende zorgverzekering of uzelf.
  • Wanneer u verhinderd bent of uw afspraak wilt verzetten vragen wij u uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Fysiotherapie de Rijnhoeve behoudt zich het recht voor een afspraak die binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afgezegd wordt bij u in rekening te brengen.
  • Facturen dienen binnen 21 dagen betaald te worden op bovenstaand IBAN-rekeningnummer. Blijft uw betaling uit dan sturen wij u een herinnering waaraan kosten verbonden zijn die wij bij u in rekening brengen. Wanneer de betaling daarna uitblijft wordt onze vordering op u overgedragen aan een Incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde factuurbedrag ook alle buitengerechtelijke kosten aan ons verschuldigd.