Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

De therapeut in de praktijk voor Fysiotherapie en bewegingscoaching De Rijnhoeve is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Het totaal aan studiepunten dat een geregistreerd fysiotherapeut moet halen tijdens een volledige registratieperiode is afhankelijk van het aantal deelregisters waarin iemand staat ingeschreven. Ruud van der Meer staat ingeschreven in één deelregister en heeft zijn CKR-registratiepunten t/m december 2014 behaald. Hij voldoet daarmee aan de bijscholings- en kwaliteitseisen voor het vak fysiotherapie.

BIG-register

Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie is een ander register dan het BIG-register, ingesteld door het Ministerie van VWS. Contact:  www.bigregister.nl of telefoon: 0900- 899 8225.

De therapeut(en) in de praktijk voor Fysiotherapie en bewegingscoaching De Rijnhoeve zijn geregistreerd in het BIG-register.