De start:

De therapie begint met een gratis intake om uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheid in kaart te brengen. U vult een vragenlijst in en er wordt eventueel een conditietest gedaan. Wanneer nodig wordt uw bloeddruk gemeten of wordt u verzocht eerst een arts te bezoeken. We stellen samen met u een Plan van Aanpak op waarin we doelen zullen stellen.

De training:

Een training duurt 30 tot 60 minuten per keer, afhankelijk van uw gezondheid en conditie. Eén Training wordt gerekend als 1 uur trainen.

De eerste training vindt altijd 1 op 1 onder begeleiding van een runningtherapeut plaats. Opvolgende trainingen zullen we 1 op 1 gaan lopen of bij genoeg animo en wanneer u dit wilt in groepsvorm onder begeleiding van een runningtherapeut. In een groep lopen is gezelliger, u kunt van elkaar leren en u kunt uw ervaringen uitwisselen. Een groepstraining bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 lopers per training. Wanneer u dat wilt kunt u aangeven niet in groepsvorm te willen lopen maar individueel begeleid te worden.

Een gesprek ter evaluatie van de na te streven doelen kan halverwege het programma aangevraagd worden.

Er wordt toegewerkt naar het zelfstandig volhouden van minimaal een half uur snelwandelen of joggen aan het eind van de therapie.

De afronding:

De vooraf gestelde doelen worden geëvalueerd. Eventueel wordt de conditietest of bloeddrukmeting die bij de start gedaan is herhaald om te kijken in hoeverre uw conditie of gezondheid verbeterd is. U bent in staat zelfstandig te snelwandelen of joggen. U kunt ervoor kiezen bij u thuis in de buurt aan te sluiten bij een loopgroep of lid te worden van een wandel- of atletiekvereniging.