: juli 2013

Promo film fysio

Bekijk deze promo film voor de fysiotherapeut eens, het geeft een beeld wat de fysiotherapeut voor u kan betekenen.